internet satelitarny Tooway

KSN w Iraku – notka prasowa 1/11/2003

 W czerwcu 2003 nasze usługi z powodzeniem przeszły testy zorganizowane przez Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej. Dwutygodniowy sprawdzian potwierdził wysoką jakość i niezawodność oferowanych przez nas rozwiązań. W ich wyniku realizujemy projekt łączności satelitarnej w Iraku dla stacjonujących w polskiej strefie stabilizacyjnej jednostek. Nasza technologia jest wykorzystywana do wykonywania szerokopasmowych połączeń do sieci Internet. Pierwszy, już zakończony etap projektu zakładał wszechstronne przeszkolenie grupy oficerów i instalację urządzeń w obozach wojskowych ulokowanych w Al-Hillah, Babilonie oraz Al-Kut.

Read more